ТУ

+38050-580-18-30

info@askill.com.ua

Що таке Технічні умови (ТУ)?

Кожен продукт, який виготовляється на території України, повинен відповідати певним вимогам, стандарту. Таким стандартом може бути Державний стандарт України (ДСТУ) або технічні умови виробника (ТУ). Відповідна інформація зазначається на маркуванні продукції.

Виготовлення продукції згідно з ДСТУ, як правило, предбачає використання усталених технологій і методик та класичних рецептур. Тому більшість виробників сучасності, які пропонують споживачам унікальний продукт, розробляють власні технічні умови (ТУ), норм та вимог яких дотримуються. 

Відповідно до Закону України “Про стандартизацію” технічні умови (ТУ) – нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Робота над технічними умовами (ТУ) передбачає:

  1.Збір інформації про продукт

  2. Написання технічних умов (ТУ)

  3. Внесення ТУ до бази даних "Технічні умови України"

  4. Перевірка (актуалізація) і внесення змін до чинних ТУ

  Для написання технічних умов (ТУ) на продукт необхідна наступна інформація:

   

  Отримайте консультацію фахівця технічного бюро “A-SKILL” та дізнайтесь вартість необхідної Вам послуги.

   Внесення технічних умов до бази даних "Технічні умови України":

   Перед внесенням ТУ до бази даних “Технічні умови України”, вони повинні пройти перевірку на відповідність вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та національних стандартів на конкретні види продукції. 

   За позитивних результатів на титульному аркуші ТУ наноситься спеціальний знак, який засвідчує, що вони перевірені та внесені до бази даних “Технічні умови України”. Це є доказом щодо гарантій якості та безпечності продукції, яка  за ними виготовляється.

   Актуалізація та внесення змін до ТУ:

   ТУ, які внесені до бази даних “Технічні умови України”, повинні переглядатися не рідше 1 разу на 5 років.

   До ТУ вносяться зміни у наступних випадках:

   • прийняття нормативно-правових актів, стандартів та інших НД, якими регламентовані інші вимоги ніж ті, що встановлені в ТУ;
   • розширення асортименту або внесення змін до строків придатності продукції;
   • продовження терміну дії Технічних умов;
   • зміна власника технічних умов;
   • інше.
   sharon-mccutcheon-tn57JI3CewI-unsplash (1)