+38050-580-18-30

info@askill.com.ua

Система НАССР

Відповідно до Закону України №771 “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від 23.12.1997 та Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України №590 “Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)” від 01.10.2012 усі підприємства харчової галузі зобов’язані впровадити і дотримуватись принципів системи НАССР.

Обов'язково для:

Виробників харчових продуктів

Перевізників та підприємств складського зберігання харчових продуктів

Магазинів, супермаркетів, торгових мереж

Закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, кав'ярень, їдалень, фудкортів)

Закладів освіти та медичних установ

Етапи розробки та впровадження системи НАССР

Під час діагностичного аудиту наші експерти:

  • – здійснюють перевірку приміщень потужності, оцінюють їх гігієнічний стан;
  • – оцінюють наявну документацію;
  • – визначають зони відповідальності персоналу;
  • – визначають невідповідності/порушення згідно з санітарними нормами та законодавчими вимогами і надають рекомендації щодо покращення;
  • – надають звіт та план подальшого впровадження системи НАССР.

Після проведення аудиту вся наявна документація та журнали/записи, які ведуться працівниками, аналізуються нашими фахівцями на відповідність законодавству,системі НАССР та актуальному стану підприємства. 

Документація системи НАССР включає:
  • – Програми-передумови (13) та відповідні форми і журнали для ведення записів контролю;
  • – Робочі процедури НАССР (описи сировини, напівфабрикатів та готової продукції, блок-схеми технологічних процесів, аналіз небезпечних факторів, робочі листи та план НАССР);
  • – Оперативну документацію (протоколи засідання групи НАССР, моніторингу та впровадження коригувальних дій, валідації та верифікації системи, записи заходів контролю тощо).

З досвіду реалізації проектів із розробки та впровадження системи НАССР, зазвичай ми пропонуємо такий сценарій роботи над документацією, при якому основну роботу виконуємо ми, а наш Замовник економить свій час, особливо в тих випадках, коли “немає кому цим займатись”. Такий формат співпраці ми називаємо “експертною” розробкою, так як більшу частину робіт виконує безпосередньо Експерт-консультант.

Навчання персоналу на даному етапі передбачає його ознайомлення з вимогами системи НАССР вцілому, а також розробленими процедурами підприємства відповідно до функціональних обов’язків працівника та розвиток його практичних навичок. 

Система НАССР передбачає впровадження процедури її верифікації, тобто перевірки. 

aerial-desk-device-1011329

Відповідальність за відсутність системи НАССР або її невідповідність законодавчим вимогам

Відповідно до Закону України №2042-VIII “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” невиконання визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) тягне за собою накладення штрафу:

на юридичних осіб у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (195 000,00 грн),

на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97 500,00 грн).