certification

+38050-580-18-30

info@askill.com.ua

Для чого впроваджувати ISO 22000?

Стандарт ISO 22000 встановлює вимоги до системи управління безпечністю харчових продуктів. У ньому зазначено чіткі процедури, які потрібно впровадити організації, щоб продемонструвати свою здатність контролювати ризики, які пов’язані з поводженням із харчовими продуктами, та гарантувати безпечність цих харчових продуктів. Стандарт може використовувати будь-яка організація, незалежно від її розміру або положення в харчовому ланцюгу.

1

Перевагами впровадження вимог стандарту ISO 22000 на підприємстві є:

 • Покращення управління процесами підприємства та комунікації між відділами.
 • Гарантія якості, надійності та безпечності продукту.
 • Зменшення витрат на вилучення або відкликання.
 • Підвищення репутації та лояльності до бренду.
 • Раціональніше використання ресурсів.
 • Більш ефективний контроль ризиків, які пов’язані з поводженням з харчовими продуктами.
 • Прийняття рішень на базі результатів проведених контрольних заходів.

 

Сертифікація підприємства відповідно до вимог стандарту ISO 22000 є добровільною.

Бажаєте сертифікувати підприємство?

Отримайте консультацію фахівця та дізнайтесь вартість необхідної Вам послуги.

  Сертифікація підприємства за стандартом ISO 22000 передбачає:

  Першим кроком до сертифікації є визначення потреби та мети підприємства, його стратегічного завдання, оскільки від цього буде залежати, який стандарт обереться: міжнарожний ISO 22000:2018 чи національний ДСТУ ISO 22000:2019. 

  При виборі сертифікаційного органу обов’язково перевіряється його акредитація у необхідній сфері діяльності. 

  Під час діагностичного аудиту наші експерти:

  • – здійснюють перевірку приміщень потужності, оцінюють їх гігієнічний стан;
  • – оцінюють наявну документацію;
  • – визначають зони відповідальності персоналу;
  • – визначають невідповідності/порушення згідно з санітарними нормами та законодавчими вимогами і надають рекомендації щодо покращення;
  • – надають звіт та план подальшого впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів.

  Після проведення аудиту вся наявна документація та журнали/записи, які ведуться працівниками, аналізуються нашими фахівцями на відповідність законодавству,вимогам ISO 22000 та актуальному стану підприємства. 

  Документація системи управління відповідно до вимог ISO 22000 розробляється на базі змісту стандарту та описує всі обов’язкові процеси.

  З досвіду реалізації проектів із сертифікації системи управління безпечністю харчовими продуктами, зазвичай ми пропонуємо такий сценарій роботи над документацією, при якому основну роботу виконуємо ми, а наш Замовник економить свій час, особливо в тих випадках, коли “немає кому цим займатись”. Такий формат співпраці ми називаємо “експертною” розробкою, так як більшу частину робіт виконує безпосередньо Експерт-консультант.

  Навчання персоналу на даному етапі передбачає його ознайомлення з вимогами стандарту вцілому, а також розробленими процедурами підприємства відповідно до функціональних обов’язків працівника та розвиток його практичних навичок. 

  Сертифікаційний аудит передбачає приїзд представників органу із сертифікації для проведення оцінки відповідності системи управління безпечністю харчових продуктів вимогам стандарту та прийняття рішення щодо видачі сертифікату.

  Наглядовий аудит проводиться періодично та передбачає приїзд представників органу із сертифікації для  проведення перевірки того, чи підтримується система управління безпечністю харчових продуктів.

  aerial-desk-device-1011329

  Для чого впроваджувати ISO 9001?

  job-g9d8eeab5c_1920

  Стандарт ISO 9001 встановлює критерії для системи управління якістю і є стандартом, за яким можна сертифікувати підприємство (хоча це не є обов’язковою вимогою). Його може використовувати будь-яка організація, велика чи мала, незалежно від сфери її діяльності.

  Цей стандарт ґрунтується на ряді принципів управління якістю, включаючи орієнтування на клієнта, мотивацію та вплив вищого керівництва, процесний підхід та постійне вдосконалення.  Використання ISO 9001 допомагає гарантувати, що клієнти отримують послідовні, якісні продукти та послуги, що, у свою чергу, допоможе підвищити фінансову ефективність підприємства.

  Переваги ISO 9001 для Вашого підприємства:

  • Збільшення доходу – більше замовників/контрактів і в той же час оптимізація власних процесів та можливості для економії коштів.

  • Підвищений командний дух – переконавшись, що всі співробітники працюють за єдиним планом, ви можете зменшити кількість помилок і підвищити продуктивність.

  • Міжнародне визнання – стандарт ISO 9001 визнаний приблизно в 188 країнах, що може допомогти вам отримати доступ до міжнародної торгівлі.

  • Раціональний підхід до прийняття рішень – Ви будете вневнені, що бізнес-рішення, які ви приймаєте, будуть корисними в довгостроковій перспективі, оскільки базуються на фактах.

  • Кращі відносини з постачальниками – компанія отримає довіру завдяки репутації ISO 9001, що забезпечує постачальникам більшу впевненість у тому, що Ви робите.

  • Покращене ведення записів – як і будь-яка система управління, ISO 9001 гарантує, що ви документуєте ваші процеси від початку до кінця. 

  • Підвищення рівня задоволеності клієнтів – переконайтеся, що у вас є система зворотного зв’язку, яка допоможе вам зрозуміти потреби ваших клієнтів, визначити сфери для покращення та зменшити витрати ресурсів.

  • Постійне вдосконалення – використовуючи звіти про невідповідності та аналіз тенденцій, ви можете виявити місця для покращення та залишатися попереду конкурентів.

  Сертифікація підприємства за стандартом ISO 9001 передбачає:

  Першим кроком до сертифікації є визначення потреби та мети підприємства, його стратегічного завдання, оскільки від цього буде залежати, який стандарт обереться: міжнарожний ISO 9001:2015  чи національний ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018. 

  При виборі сертифікаційного органу обов’язково перевіряється його акредитація у необхідній сфері діяльності. 

  Під час діагностичного аудиту наші експерти:

  • – здійснюють огляд підприємства;
  • – оцінюють наявну документацію;
  • – визначають зони відповідальності персоналу;
  • – визначають невідповідності і надають рекомендації щодо покращення;
  • – надають звіт та план подальшого впровадження системи управління якістю.

  Після проведення аудиту вся наявна документація та журнали/записи, які ведуться працівниками, аналізуються нашими фахівцями на відповідність вимогам ISO 9001 та актуальному стану підприємства. 

  Документація системи управління відповідно до вимог ISO 9001 розробляється на базі змісту стандарту та описує всі обов’язкові процеси.

  З досвіду реалізації проектів із сертифікації системи управління якістю, зазвичай ми пропонуємо такий сценарій роботи над документацією, при якому основну роботу виконуємо ми, а наш Замовник економить свій час, особливо в тих випадках, коли “немає кому цим займатись”. Такий формат співпраці ми називаємо “експертною” розробкою, так як більшу частину робіт виконує безпосередньо Експерт-консультант.

  Навчання персоналу на даному етапі передбачає його ознайомлення з вимогами стандарту вцілому, а також розробленими процедурами підприємства відповідно до функціональних обов’язків працівника та розвиток його практичних навичок. 

  Сертифікаційний аудит передбачає приїзд представників органу із сертифікації для проведення оцінки відповідності системи управління якістю вимогам стандарту та прийняття рішення щодо видачі сертифікату.

  Наглядовий аудит проводиться періодично та передбачає приїзд представників органу із сертифікації для  проведення перевірки того, чи підтримується система управління якістю.

   Бажаєте сертифікувати підприємство?

   Отримайте консультацію фахівця та дізнайтесь вартість необхідної Вам послуги.