Діагностичний аудит

+38050-580-18-30

info@askill.com.ua

Для чого проводити діагностичний аудит підприємства?

   Аудит – це незалежний спосіб отримання об’єктивних доказів виконання встановлених вимог, що дозволяє оцінити результативність діяльності організації в сфері якості або безпечності харчової продукції.

   Діагностични аудит може проводитись на відповідність:

 • законодавчим вимогам;
 • санітарним вимогам (НАССР тощо);
 • вимогам стандарту (ISO 22000, ISO 9001).

   Дігностичний аудит передбачає приїзд та огляд виробничої потужності підприємства нашими фахівцями.

Незалежна екcпертна думка

Діагностичний аудит допоможе Вам поглянути на процеси підприємства по-новому.

Виявлення невідповідностей та неефективних процесів

Після проведення дігностичного аудиту Ви зрозумієте яких помилок допускались та які процеси можна вдосконалити.

Збір інформації

Діагностичний аудит допомагає зібрати усю необхідну інформацію про підприємство для її подальшої обробки.

Аналіз документації

Під час діагностичного аудиту проводиться аналіз наявної документації, що дозволяє зрозуміти як функціонує система управління.

Оцінка поточного стану об'єкта

В результаті діагностичного аудиту Ви отримаєте оцінку стану Вашого підприємства на відповідність законодавчим вимогам чи вимогам стандарту.


Отримайте консультацію фахівця та дізнайтесь вартість необхідної Вам послуги.

  Етапи проведення діагностичного аудиту:

   1.Отримання запиту та аналіз потреби

   2. Узгодження дати приїзду

   3. Надання інформації щодо підготовки до аудиту

   4. Приїзд аудиторів для проведення аудиту

   5. Надання звіту аудиту та рекомендацій щодо вдосконалення